Kdo nás podporuje

MĚSTO ŘÍČANY

Na sezónu 2014 získalo sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou oblast Praha grant od města Říčany. Grant byl použit na nákup nového vybavení, cestovné a startovné na turnajích hráčů sdružení, pořádání turnajů a provoz klubu.

Děkujeme za podporu.