Přesun středečního kroužku

21.11.2012 00:00

Ve středu 21.11.2012 se kroužek šprtce přesune z klubu Cesta do auly gymnázia Říčany. Koná se zde zároveň předváděcí akce pro studenty. predvadecka_gympl_web.pdf (108,1 kB)